Rörelseisolering För Sängar: Vad Är Det & Varför Är Det Viktigt?

Skriven Av Stina Johansson  | Uppdaterad: 18 jun 2024

Att ha en partner som rör sig mycket i sängen kan göra det svårt att sova bredvid dem, men en säng, madrass eller bäddmadrass med bra rörelseisolering kan hjälpa till att minska störningar från din partner. Det är viktigt att förstå rörelseisolering när man väljer en ny madrass, särskilt om man delar sin säng med någon annan eller ett husdjur. Vissa material, som minnesskum, har en tendens att isolera rörelser bättre än andra, som resårmadrasser.

Vi testar madrasser noggrant för att bedöma deras rörelseisolerande förmåga och hjälpa dig att hitta den bästa madrassen för dina behov. Vi kommer att ge mer information om vår testprocess och hur man kan förutsäga en madrass rörelseisolerande förmåga baserat på dess material och konstruktion.

Vad Är Rörelseisolering?

Rörelseisolering handlar om huruvida rörelser på en del av madrassen påverkar andra delar av madrassen. Ett exempel på detta är att ställa ett glas vatten på madrassen – om det förblir upprätt när någon rör sig på sängen, tyder det på att madrassen har god rörelseisolering. Å andra sidan, om vattnet spillt ut är det troligt att madrassen har dålig rörelseisolering.

En säng med bra rörelseisolering gör att du troligen inte kommer att känna mycket när din sovpartner rör sig eller byter position. Om madrassen dessutom har bra stöd runt kanterna kan du inte ens märka när de går in eller ut ur sängen. Men ingen madrass har perfekt rörelseisolering, och om du sover nära din partner kan du fortfarande känna en viss rörelse.

Vem Bör Bry Sig Om Rörelseisolering?

Rörelseisolering är särskilt viktigt för personer som delar säng med en partner, barn eller husdjur och lätt kan störas av rörelser under natten. När man sover med en partner rör man sig mer och män rör sig oftare än kvinnor. Även om de flesta människor tycker att de sover bättre med sin partner, är objektiva mätningar av sömnkvaliteten vanligtvis lägre för personer som sover tillsammans med sin partner på grund av rörelser under natten. En madrass med bra rörelseisolering kan vara till hjälp även för personer som inte upplever att deras partner stör dem.

Däremot är rörelseisolering mindre viktigt för personer som sover ensamma. Det finns kompromisser med rörelseisolering som också kan avskräcka personer som sover med en partner. Madrasser som fokuserar på rörelseisolering kan vara mindre studsigare och svårare att röra sig på, vilket kan vara besvärligt för kombinations-sovare eller personer med rörlighetsproblem. Dessutom kan en madrass med hög rörelseisolering absorbera rörelser vilket gör den mindre lämplig för sex.

Rörelseisolering & Olika Typer Av Madrasser

Rörelseisolering kan variera beroende på vilken typ av madrass man har. Olika stödkärnor reagerar på olika sätt på vikt och aktivitet, vilket påverkar rörelseisoleringen.

Skummadrass

Helskumsmadrasser brukar erbjuda den bästa rörelseisoleringen eftersom den täta skumkärnan tenderar att absorbera rörelser istället för att överföra dem till andra delar av madrassen. Invändningen mot skummadrasser är att de ofta har dåligt kantstöd.

Latexmadrass

Latexmadrasser erbjuder måttlig rörelseisolering. De mjukare komfortdelarna kan minimera rörelser på ytnivå, men den övergripande studsigheten kan orsaka en viss överföring av rörelser när man byter position. Latexkärnor har bättre kantstöd än polyskumkärnor.

Kombimadrass

Kombimadrasser kombinerar en spolstödskärna med ett tjockt komfortsystem av skum eller latex. Pocketspiraler som är individuellt omslutna av tyg ger bättre rörelseisolering än traditionella sammankopplade spiraler. Komfortlagren av skum eller latex kan ytterligare minska rörelseöverföringen.

Resårmadrass

Resårmadrasser har en sammankopplad spiralkonstruktion och ger en studsande känsla. Dessa madrasser är bland de sämsta när det gäller rörelseisolering eftersom de anslutna spolarna rör sig som en enhet och små rörelser kan orsaka en krusningseffekt djupt inne i madrassen. De anslutna spolarna gör också att madrassen kan luta om en sovande person är tyngre än den andra, vilket förstärker rörelseöverföringen.

Hur Vi Testar Rörelseisolering

För att förstå hur effektivt en madrass isolerar rörelser genomför vi standardiserade tester på varje madrass. Dessa tester ger oss en möjlighet att bedöma madrassens prestanda och jämföra resultat med andra madrasser. Vi standardiserar varje steg i testprocessen för att kontrollera slumpmässiga datafluktuationer och säkerställa neutralitet under testningen.

Vi använder fyra olika tester för att bedöma en madrass rörelseisolerande prestanda, och varje test ger oss olika information om hur madrassen reagerar på rörelser. Genom att kombinera resultaten från varje test kan vi få en helhetsbild av en madrass rörelseisolerande prestanda. Detta gör att vi kan rekommendera vilken madrass som passar olika typer av sovare och vilka som bör fortsätta söka efter en mer lämplig madrass.

Det finns olika tester som används för att bedöma hur bra en madrass isolerar rörelser. De fyra huvudsakliga testerna är kroppstestet, kettlebelltestet, testning av SensorTag och vätsketestet.

Kroppstestet utförs av interna testare som ligger på sängen och simulerar naturliga rörelser som att rulla runt, byta position, vända och vrida sig, gå in och ut ur sängen och sitta på sängkanten. Kettlebelltestet innebär att man släpper en tung kettlebell på sängen från höjder på 3 och 5 fot när en av testarna stiger upp ur sängen. Den passiva sovande testaren bedömer störningsnivån från varje test.

SensorTag-testet är ett objektivt test som använder en anordning som liknar en seismograf för att mäta rörelsevågor genom sängen. Testaren gör samma uppsättning rörelser som i kroppstestet, men SensorTag upptäcker alla rörelser i madrassen, även små rörelser som kanske inte märks av en mänsklig testare.

Det visuellt slående vätsketestet innebär att en testperson utför typiska rörelser i sängen medan man mäter hur dessa rörelser påverkar en behållare med vatten på andra sidan sängen. Ett högt resultat i vätsketestet betyder dock inte att en kopp kaffe inte kan välta på madrassen om man trycker ned på madrassen nära koppen.

Genom att utföra samma rörelser i samma delar av madrassen för både partner- och SensorTag-testerna kan man jämföra resultaten mer exakt, både mellan olika madrasser och i de subjektiva kontra objektiva testerna. Testning av rörelseisolering är viktigt för personer som delar säng med en partner, barn eller husdjur, särskilt om de lätt väcks av rörelser.

Vanliga Frågor Om Rörelseisolering & Sängar

Hur kan man förbättra en sängs eller madrass rörelseisolerande förmåga?

För att förbättra en sängs rörelseisolering kan man använda en bäddmadrass, men dess påverkan är begränsad. Bäddmadrasser av material med nära anpassning, som minnesskum, kan ha en viss effekt på rörelseöverföring, särskilt om sängens kärna är fast.

Dock kan djupare rörelseöverföring, såsom mekanisk överföring från anslutna spiraler, fortfarande märkas med ett madrassöverdrag. För par som delar en större madrass kan det vara en idé att använda två separata madrassöverdrag som är mindre benägna att påverka varandra när en person rör sig.

Vilken typ av madrass är bäst för rörelseisolering?

Den bästa typen av madrass för rörelseisolering är oftast helskumsmadrasser med en stödkärna av polyskum och ett komfortsystem av minnesskum. Polyskummet ger en stabil sömnyta med isolerad kompression, medan minnesskummet absorberar rörelser på ytnivå. Latexmadrasser kan också ge god rörelseisolering, och hybridmadrasser med pocketspiraler och tjocka komfortskikt brukar prestera bättre än innerspringmadrasser med tunnare komfortskikt.

Kan man hitta en resårmadrass med bra rörelseisolering?

Är det möjligt att hitta en resårmadrass med bra rörelseisolering? De flesta traditionella resårmadrasser presterar dåligt när det gäller rörelseisolering på grund av deras sammankopplade spiralkonstruktion. Men om du föredrar stödet från spolar och behöver betydande rörelseisolering kan du överväga en hybridmadrass med pocketed coils. Dessa madrasser har vanligtvis ett komfortsystem av skum eller latex som ger ytterligare rörelseisolering. Eftersom pocketed coils komprimeras individuellt kan de ha en liknande känsla som en resårmadrass samtidigt som de minskar rörelseöverföringen. Ett annat alternativ är att köpa en bäddmadrass, som kan absorbera viss rörelse innan den överförs till spolarna.

Påverkar fastheten av madrassen dess rörelseöverföring?

Madrassens fasthet kan ha en påverkan på rörelseöverföringen eftersom madrasser av olika fasthetsgrad reagerar olika när en person rör sig i sängen. Generellt sett är mjukare madrasser bättre på att isolera rörelser än fastare madrasser, men det beror också på vilket material madrassen är gjord av och dess skumtäthet.

Sammanfattningsvis Om Rörelseisolering

Rörelseisolering kan vara en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer en madrass som passar dina behov. Om du eller personen du sover med är en rastlös sovande person eller lätt blir väckt kan det vara en bra idé att leta efter en madrass med bra rörelseisolerande egenskaper. Det är viktigt att tänka på era specifika behov när ni väljer en madrass.