• Home
 • »
 • Blog
 • »
 • Guide
 • »
 • Sover Du För Mycket? Tecken, Konsekvenser & Tips

Sover Du För Mycket? Tecken, Konsekvenser & Tips

Skriven Av Stina Johansson  | Uppdaterad: 22 maj 2024

Välkommen till den här guiden om försovning, där vi kommer att utforska de vanligaste orsakerna och symptomen för detta problem. Övernattning, även känd som hypersomni, är ett tillstånd där en person konsekvent sover längre än de rekommenderade 7-9 timmarna per natt. Även om tillfällig försovning är normalt kan konsekvent försovning leda till en rad olika fysiska och känslomässiga hälsoproblem, bland annat trötthet, huvudvärk, depression och fetma.

I den här guiden kommer vi att fördjupa oss i de potentiella orsakerna bakom försovning, såsom medicinska tillstånd, sömnstörningar och livsstilsfaktorer. Vi kommer också att undersöka de symtom som är förknippade med försovning, som kan omfatta svårigheter att vakna på morgonen, sömnighet under dagen och koncentrationssvårigheter.

Genom att förstå orsakerna till och symtomen på försovning kan individer vidta åtgärder för att förbättra sin sömnhygien och ta itu med eventuella underliggande problem som kan bidra till problemet. Oavsett om du är någon som ofta försover sig eller helt enkelt vill lära dig mer om detta tillstånd är den här guiden utformad för att ge dig värdefulla insikter om problemet med försovning.

Hur Mycket Bör Man Sova?

Den optimala sömnmängden för vuxna är vanligtvis mellan 7 och 9 timmar per natt, men detta kan variera från person till person. Om du konsekvent sover mer än 9 timmar och det inte påverkar ditt dagliga liv negativt finns det kanske ingen anledning till oro, eftersom ditt sömnbehov kan skilja sig från andras.

Mängden sömn som behövs kan förändras beroende på ålder och livsfas, och forskning visar att ungdomar behöver mer sömn (cirka 8-10 timmar) än äldre personer. Läs mer om hur många timmar du behöver sova varje natt här.

Medan otillräcklig sömn kan ha negativa effekter på hälsan kan försovning också leda till problem. Forskning har visat att sömn över 10 timmar per natt kan kopplas till tillstånd som depression och fetma. Sömnens längd är dock bara en faktor, eftersom sömnkvalitet och andra metaboliska faktorer som kost och hormoner också är viktiga faktorer för att känna sig utvilad.

Sömnens effektivitet och kvalitet kan påverka om en person får tillräckligt med vila. Med sömneffektivitet avses den andel av tiden i sängen som faktiskt används för att sova, medan sömnkvalitet avser hur utvilad en person känner sig och hur återhämtande sömnen är. Dålig sömneffektivitet och sömnkvalitet kan leda till att man ofta vaknar, att sömnen avbryts eller att man måste ta hand om uppgifter som att ta hand om ett barn eller gå på toaletten under natten.

Vad Betyder Det Att Sova För Mycket?

Övernattning, som definieras som att sova mer än nio timmar under en 24-timmarsperiod, kan vara förknippat med ett tillstånd som kallas hypersomni, där en person upplever överdriven sömnighet under dagen.

Narkolepsi och andra sömnstörningar är vanliga orsaker till hypersomni, och när orsaken till överdriven sömnighet inte kan hittas kallas sjukdomen idiopatisk hypersomni.
En god natts sömn främjar den allmänna hälsan och den mentala vakenheten, men för mycket sömn kan också påverka en individs hälsa, och den exakta mängden sömn som krävs varierar beroende på vanor under dagen, aktiviteter, hälsa och sömnmönster. Medan vissa personer, t.ex. äldre vuxna, kanske bara behöver sex timmars sömn, kan andra, t.ex. idrottare, behöva en extra timme.

Men om konsekvent längre sömn gör att en person känner sig trött eller sömnig under dagen kan det vara ett tecken på ett underliggande hälsoproblem.

Symptom Av Att Sova För Mycket

Sömn är viktigt, men att sova för mycket regelbundet är inte bra för dig. Enligt National Sleep Foundation kan överdriven sömn leda till följande symptom:

 • Problem med produktiviteten
 • Låg energi under dagen
 • Symtom på ångest
 • Problem med minnet
 • Huvudvärk
 • Extrem sömnighet som inte löses genom en tupplur.
 • Extrem trötthet som inte påverkas av hur mycket du sover

Om du är orolig för de symptom på överdriven sömn som du upplever kan en sömnexpert eller din läkare vägleda dig till en lösning. En läkare kan hjälpa dig att avgöra om din överdrivna sömnighet orsakas av en sömnstörning eller av dina sömnvanor.

Vad Orsakar För Mycket Sömn?

Övernattning kan uppstå när du försöker ta igen din ”sömnskuld”. Du kan till exempel behöva stanna uppe sent flera nätter i rad för att slutföra ett stort projekt och därför bli sömnlös. På helgen kanske du sedan tar igen sömnskulden genom att sova längre än normalt.

Ett antal hälsotillstånd kan också leda till försovning och överdriven sömnighet på dagen:

Sömnapné

Sömnapné gör att du tillfälligt slutar andas under din sömn. Resultatet blir att du snarkar och kvävs under natten och känner dig sömnig på dagen. För att kompensera för den dåliga sömnen kan du ta en tupplur på dagen och försöka sova längre på natten, vilket leder till försovning.

Sömnapné-symptomen löses ofta med lämplig behandling. Efter en sömnundersökning som bekräftar att du har sömnapné kan din vårdgivare skriva ut ett recept på en CPAP-maskin. Denna maskin hjälper till att stödja din andning under sömnen.

Narkolepsi

Det finns tre typer av narkolepsi, men i nästan alla fall upplever du överdriven sömnighet under dagen och överväldigande behov av att sova, så kallade sömnattacker, orsakad av skada på hypotalamus, kan du sova mer än 10 timmar varje natt. Även om narkolepsi är en livslång sjukdom kan den hanteras med behandling, inklusive medicinering och livsstilsförändringar.

Idiopatisk hypersomni

Om sjukvårdspersonal inte kan identifiera en bakomliggande orsak till din översömning kan de diagnostisera dig med idiopatisk hypersomni. Denna sömnstörning kännetecknas av svårigheter att vakna up,, överdriven sömnighet och oförmåga att känna sig utvilad efter att ha sovit på natten eller tagit en tupplur på dagen. Med denna störning kan du sova så mycket som 14 till 18 timmar per dag.

För behandling ordinerar läkare ofta mediciner som liknar det som ordineras för narkolepsi. Dessa mediciner kanske inte behandlar idiopatisk hypersomni lika effektivt som de behandlar narkolepsi, dock. Om du har idiopatisk hypersomni kan du dessutom behöva göra livsstilsförändringar som att begränsa alkohol och undvika aktiviteter sent på natten.

Depression och ångest

Personer med depression och ångest kämpar ofta med sömnstörningar eller andra hälsoproblem. Både försovning och sömnsvårigheter är effekter av depression, och ungdomar och äldre vuxna med depression är mest benägna att uppleva överdriven sömnighet. Flera studier har visat en högre grad av depression hos långsovare. Andra studier visar att personer med ångeststörningar också är mer benägna att uppleva lång sömn, vilket orsakar dem ångest.

Det finns många behandlingar för både depression och ångest. Förutom kognitiv beteendeterapi kan ett antal receptbelagda läkemedel förbättra dina symtom. Rådgör med din vårdgivare för att avgöra vilka behandlingsmetoder som är lämpliga för dig.

Diabetes

Att sova för mycket och att vara sömnig under dagen har förknippats med en ökad risk för diabetes. De exakta mekanismerna bakom detta samband är inte helt klarlagda, men man tror att försovning kan störa kroppens naturliga dygnsrytm och leda till obalans i hormoner som insulin, som spelar en avgörande roll för att reglera blodsockernivåerna. Dessutom kan sömnighet under dagen minska en individs fysiska aktivitetsnivåer och öka deras stillasittande beteende, vilket är en känd riskfaktor för diabetes.

Överviktighet

Att sova för mycket och att vara sömnig på dagen kan bidra till att utveckla fetma. Över sömn kan störa kroppens naturliga ämnesomsättning och leda till viktökning. Dessutom kan sömnighet under dagen leda till minskad fysisk aktivitet och en mer stillasittande livsstil, vilket ytterligare kan bidra till viktökning. Kronisk försovning och sömnighet under dagen kan också störa kroppens naturliga aptitreglerande hormoner, vilket leder till en ökad risk för överätning och ytterligare viktökning.

Kronisk Smärta

Kronisk smärta kan vara förknippad med för mycket sömn och sömnighet under dagen. Översömning kan orsaka smärta i rörelseapparaten, särskilt hos personer som sover i en obekväm eller obekväm ställning under en längre tid. Dessutom kan den stillasittande livsstilen i samband med försovning och dagtidssömnighet leda till viktökning och fysisk inaktivitet, vilket ytterligare kan bidra till kronisk smärta i kroppen. Kronisk smärta kan också störa sömnen, vilket leder till en ond cirkel av dålig sömnkvalitet och trötthet på dagen.

Vad Är Konsekvenserna Av Att Sova För Mycket?

Riskerna med att sova för mycket och de tillstånd som är kopplade till försovning är bland annat:

 • Försämrar inflammationen i kroppen
 • Minskar din immunfunktion.
 • Kan leda till kroniska sjukdomar

Både korta och långa sömnlängder är förknippade med ett antal hälsoproblem och kroniska sjukdomar:

 • Fetma
 • Frekventa psykiska problem
 • Hjärtsjukdomar
 • Diabetes
 • Stroke

Tips För Att Inte Sova För Mycket

Om du är orolig för att sova för mycket, prata med din läkare om dina sömn- och hälsovanor. Du kanske vill föra en sömndagbok för att registrera dina sömn- och vakentider på natten och eventuella tupplurar under dagen. Din läkare kan använda denna information för att hjälpa dig att identifiera orsaken till din försovning och föreslå en behandlingsplan.

Oavsett orsaken till din försovning kan du tillämpa hälsosamma sömntips för att förbättra dina sömnvanor:

 • Skapa ett regelbundet sömnschema: Gå och lägg dig och vakna vid samma tid varje dag. Detta hjälper dig att undvika sömnförlust och sömnbrist.
 • Skapa en rutin vid sänggåendet: Din rutin ska hjälpa dig att slappna av och förbereda dig för sömnen. Undvik ljus från elektronik under timmarna före sänggåendet, eftersom detta ljus kan fördröja insomningen.
 • Tänk på din sömnmiljö: Ditt sovrum bör ha en sval temperatur och vara fritt från överflödigt ljus och buller.
 • Håll dig aktiv: Daglig motion och exponering för solljus hjälper dig att sova bra på natten. Undvik överdriven motion nära sänggåendet.
 • Sov tidigt: Om du tar en tupplur senare på eftermiddagen kan du få svårt att somna i tid på kvällen.