Fasthet För Sängar & Madrasser

Skriven Av Stina Johansson  | Uppdaterad: 22 maj 2024

Fasthet spelar en stor roll för hur väl en säng, madrass, och bäddmadrass fungerar för olika typer av personer. Rätt fasthetsgrad kan främja en korrekt ryggradslinje samtidigt som känsliga delar av kroppen dämpas. En säng som är för mjuk eller för fast kan dock leda till belastning och/eller obehag med tiden.

För att hjälpa dig att förstå hur madrassens fasthet påverkar sömnen beskriver vi de grundläggande egenskaperna för varje fasthetsnivå. Sedan undersöker vi hur de fungerar för olika sömnstilar och kroppstyper så att du kan identifiera den bästa fasthetsnivån för dina behov.

Vad Är Fasthet Egentligen?

Madrassens fasthet refererar till hur mjuk eller hård den känns när man ligger på den. Fastheten kan variera beroende på tillverkaren och deras metoder för att mäta och beskriva fasthet. En standardiserad 10-gradig skala används dock ofta för att klassificera fasthet, där mjukare madrasser ligger i den lägre delen av skalan och fastare madrasser ligger i den övre delen.

Material och konstruktion är de viktigaste faktorerna som påverkar fastheten i en madrass. Madrasser består oftast av ett komfortsystem som ligger ovanpå en stödkärna. Komfortsystemet är utformat för att minska tryckpunkter, såsom höfter och axlar. Material som polyskum, minnesskum, latex och fiber används ofta i komfortsystemet. Tjockare komfortlager av mer följsamma material tenderar att ge en mjukare känsla, medan tunnare lager av mindre formbara material bidrar till en fastare yta.

Övergångslager är en annan komponent som kan påverka fastheten. Detta lager fungerar som en buffert mellan komfortsystemet och stödkärnan. Det kan fördjupa konturerna och påverka den upplevda fastheten.

Stödkärnan är den del av madrassen som är avsedd att förstärka sängen och hindra den sovande från att sjunka ner för långt i madrassen. Den ger jämnt stöd och hjälper till att hålla ryggraden i ett neutralt läge. Stödkärnan spelar en avgörande roll för att bestämma hur stödjande madrassen är.

Det är viktigt att notera att fasthet och stöd är två olika egenskaper. Hårdheten är främst kopplad till komfortlagret, medan stödet främst bestäms av madrassens kärna. En madrass kan vara mjuk och stödjande eller fast och ostödjande, beroende på dess konstruktion.

Det är viktigt att välja rätt fasthet för ens personliga preferenser och behov. Vikt, kroppstyp och önskad sovposition är alla faktorer som kan påverka vilken fasthet som är mest bekväm och stödjande för en person. Det är också viktigt att tänka på andra variabler, såsom hållbarhet, temperaturneutralitet och lyhördhet, för att välja den bästa madrassen för ens behov.

Fasthetsskala För Madrasser

Eftersom det inte finns något universellt accepterat mått på madrassens fasthet kan varje tillverkare använda sitt eget system. En 10-gradig skala är dock vanlig. Vårt system kan ge dig en tydligare uppfattning om hur en madrass kan kännas och hur fastheten står sig i jämförelse med andra modeller.

FasthetNivåKänsla
1Extra mjuktExtra mjuka modeller sjunker ner ordentligt och anpassar sig till den sovande personens kropp.
2-3MjuktMjuka ytor sjunker ner och anpassar sig avsevärt.
4Medium SoftMedelmjuka medelmjuka madrasser sjunker en del och anpassar sig relativt tätt.
5MediumMedium-madrasser sjunker mindre, även om de fortfarande anpassar sig märkbart.
6Medium FirmMedelfast Medelfasta ytor sjunker inte mycket, men de anpassar sig måttligt.
7-9FirmFirm Madrasser har praktiskt taget ingen sjunkning och minimal anpassning.
9-10Extra FirmExtra fasta sängar har ingen märkbar sänkning och praktiskt taget ingen anpassning.

Det finns modeller som passar nästan alla önskemål om fasthet, men de flesta ligger runt 5 eller 6. För att hjälpa till att belysa skillnaderna mellan dessa alternativ tar vi en närmare titt på hur varje klassning fungerar.

Hur Du Väljer Rätt Fasthet

Det kan vara svårt att avgöra vilken fasthetsnivå som är rätt för dig. Faktorer som din kroppstyp och din önskade sovposition påverkar hur sängen fungerar, och ingen enskild fasthetsnivå är idealisk för alla sovande.

Medan de flesta som sover föredrar fasthetsnivåer som sträcker sig från 4 till 7, beror din önskade fasthet på personliga faktorer. För att hjälpa dig att bedöma ditt optimala intervall diskuterar vi viktiga bidragande aspekter.

Mjuka Madrasser (1-3 av 10)

Madrasser som rankas mellan 1-3 på fasthetsskalan betraktas som extra mjuka till mjuka. Dessa madrasser känns ganska mjuka och kan också klassificeras som plyschiga.

 • Stöd: Mjukare madrasser passar ofta bra för personer som sover på sidan och som väger mindre än 60 kilo. Men för tyngre personer och/eller personer som föredrar andra sovpositioner kan mjuka madrasser orsaka att de sjunker ner för djupt och därmed riskerar att skada ryggraden.
 • Anpassning: Mjuka madrasser har förmågan att anpassa sig nära kroppen, vilket kan bidra till att lindra tryck och ge en kramande känsla. Personer med skarpa tryckpunkter tenderar att uppskatta denna funktion. Dock kan andra personer uppleva det som klaustrofobiskt och obehagligt.
 • Temperaturneutralitet: Eftersom mjuka madrasser följer kroppen nära, tenderar de också att stänga in värme. Detta kan göra att sovplatsen känns för varm, vilket kan påverka sömnen negativt.
 • Hållbarhet: Mjukare madrasser är vanligtvis tillverkade av plyschmaterial som försämras snabbare. Detta innebär att modeller som rankas mellan 1-3 på fasthetsskalan kan ha en kortare livslängd än de som är tillverkade av fastare material.
 • Prissättning: Extra mjuka och mjuka madrasser har ofta tjocka komfortlager som består av material som vaggar kroppen, till exempel minnesskum eller latex. Denna högre kvalitet kan leda till en högre prispunkt.
 • Popularitet: Extra mjuka madrasser är inte särskilt populära och kan vara svåra att hitta. Däremot är mjuka alternativ mer allmänt tillgängliga på marknaden.

Medelmjuka Till Medelfasta Madrasser (4-6 av 10)

Madrasser som rankas mellan 4-6 på fasthetsskalan anses vara medelmjuka till medelfasta. Dessa madrasser ligger inom det genomsnittliga intervallet som de flesta föredrar och har ett brett intresse i alla viktgrupper. De kan också vara särskilt lämpliga för partners med olika positioner och kroppstyper.

 • Stöd: Medelmjuka till medelfasta madrasser ger ett måttligt stöd med mindre sjunkande känsla jämfört med mjukare alternativ. Personer som väger mellan 60-100 kilo har vanligtvis en bra balans mellan konturering och stöd.
 • Anpassning: Madrasser i detta fasthetsintervall har ofta ett betydande komfortsystem som formar sig efter kroppen för att lindra tryck. Detta ger en mer bekväm och anpassad sovupplevelse.
 • Temperaturneutralitet: Eftersom medelmjuka till medelfasta madrasser inte omsluter kroppen lika tätt som mjukare modeller, fångar de oftast inte upp lika mycket värme. Detta gör att sängen känns svalare och kan förbättra sömnen.
 • Hållbarhet: Vanligtvis används kraftigare material i madrasser som rankas mellan 4-6 på fasthetsskalan. Detta gör att madrasserna har en högre hållbarhet och kan hålla längre än mjukare modeller.
 • Prissättning: Madrasser i detta fasthetsintervall har vanligtvis ett mindre omfattande komfortsystem, vilket kan sänka priset. Populariteten för denna fasthetsnivå kan också göra prissättningen mer konkurrenskraftig.
 • Popularitet: Medelmjuka till medelfasta madrasser är mycket populära på marknaden och de flesta tillverkare erbjuder modeller inom detta fasthetsintervall. Detta gör det lättare för konsumenterna att hitta en madrass som passar deras behov och budget.

Hårda Madrasser

Madrasser med en fasthet på 7-10 på skalan ger en relativt plan och stadig känsla när man ligger på dem.

 • Stöd: Fasta till extra fasta madrasser ger enastående stöd för personer som väger över 100 kilo. Magsovare kan också föredra en fastare madrass för att begränsa nedsänkning i midjan och främja en korrekt ryggradsinställning.
 • Anpassning: Modeller som rankas mellan 7-10 på fasthetsskalan har vanligtvis tunnare komfortlager som inte har någon nära kontur. Detta kan göra det obekvämt för vissa sidosovare, särskilt de som väger mindre än 100 kilo, då tryckpunkterna runt höfterna och axlarna kan öka.
 • Temperaturneutralitet: Eftersom fasta och extra fasta madrasser inte tillåter mycket sänkning är det mindre sannolikt att de stänger in värme. Detta kan göra det svalare och mer bekvämt att sova på dem.
 • Hållbarhet: I madrasser som rankas mellan 7-10 på fasthetsskalan används vanligtvis mycket hållbara material, vilket gör att dessa madrasser kan hålla längre än mjukare alternativ.
 • Prissättning: Fasta och extra fasta madrasser tenderar att undvika att använda extra material för stoppning. Detta kan göra dem billigare än mjukare alternativ med tjockare komfortsystem.
 • Popularitet: Fasta madrasser är ganska populära och finns hos många återförsäljare, även om extra fasta modeller kan vara svårare att hitta. Detta beror på att extra fasta madrasser är mer specifika för vissa personers behov och preferenser, och inte passar för alla.

Sovposition Och Fasthet

När det gäller sovpositioner är det viktigt att välja en fasthetsnivå som ger rätt blandning av stöd och formning för att passa din favoritposition och därmed förebygga obehag. Vilken fasthet som passar bäst beror på vilken sömnposition du vanligtvis sover i.

För sidosovare utsätts höfterna och axlarna för stort tryck. För fasta madrasser kan detta få ryggraden att hamna i obalans och orsaka tryckuppbyggnad i dessa områden. Ett för mjukt liggunderlag kan däremot leda till dålig hållning på grund av att madrassen blir alltför slapp. Sömnare som föredrar att sova på sidan har vanligtvis nytta av mjukare ytor som dämpar eller vaggar kroppen. Beroende på deras vikt har många sidosovare en fasthet som sträcker sig från mjuk (2) till fast (7).

För ryggsovare behövs i allmänhet en något fastare madrass som motstår att hängas ner i mitten av kroppen. En subtil vaggning kan hålla ryggraden i ett mer neutralt läge samtidigt som den stöder ländryggen. Madrasser som är för mjuka eller för fasta kan ge tryck på ländryggen. Ryggsovare tenderar att föredra hårdhetsnivåer som sträcker sig från mjuk (3) till fast (8).

När det gäller magsovare är det inte lämpligt att sova på magen för de flesta personer på grund av risken för överbelastning. En madrass med otillräckligt stöd kan göra att mellangärdet hänger ihop, vilket ger en onaturlig båge i ländryggen som kan leda till smärta. På grund av detta föredrar magsovare vanligtvis fastare modeller än sido- eller ryggsovare. Ett betyg mellan mjukt (3) och fast (8) kan vara lämpligt beroende på sovande personens vikt.

Kombinationssovare växlar mellan flera olika sovpositioner, även under en enda natt. Dessa sovande kan ha svårt att välja sin optimala fasthetsnivå eftersom deras behov förändras med varje position. Därför är måttliga fasthetsnivåer bäst, och de flesta kombinations-sovare väljer sängar från mjuk (3) till fast (8).

Kroppsvikt Och Fasthetsnivåer

Din kroppstyp kan avgöra vilken fasthet du tycker är mest bekväm.

Eftersom varje person utövar olika mycket tryck på sömnytan beroende på sin vikt, kommer samma madrass sannolikt att kännas mjukare för en tyngre person och fastare för en lättare person. Även om varje person har unika preferenser kan en förståelse för den roll som vikten spelar för sömnupplevelsen hjälpa dig att avgöra vad som är bäst för dig.

Sex Och Fasthet

När det kommer till sex, är det två viktiga faktorer som påverkar hur en säng fungerar: lyhördhet och sänka. Madrasser som är lyhörda och studsiga gör rörelsen lättare, medan de som absorberar rörelsen kan göra den mer utmanande. Dessutom kan ett underlag som sjunker djupt ner hämma rörelsen. Konturering kan också förbättra dragkraften, men mjukare modeller kan vara svårare att röra sig på.

Det finns några andra faktorer att ta hänsyn till för sexuella aktiviteter, såsom kantstöd och bullerpotential. Madrasser med starkare omkretsar låter paren använda hela ytan, och tysta modeller ger större diskretion.

När det gäller fasthetsnivåer har sängar i kategorin 1-3 av 10 en tät anpassning och sjunker djupt, vilket kan göra det svårt att röra sig. Dessa madrasser ger dålig till rättvis prestanda för sex.

Madrasser i kategorin 4-6 av 10 (medelmjuka till medelfasta) ger vanligtvis tillräckligt med stöd för sexuell aktivitet samtidigt som de ger en bra dragkraft och är bekväma. Dessa madrasser ger bra till mycket bra prestanda för sex.

Madrasser i kategorin 7-10 av 10 kan vara för fasta för att vara bekväma, även om de ofta förbättrar rörligheten genom att förhindra att de sjunker ner. Dessa madrasser ger rätt bra till bra prestanda för sex.

Generellt sett ger madrasser som ligger mellan medelmjuka och medelfast bäst resultat för sex eftersom de balanserar stöd och konturering. Fastare ytor kan vara mindre bekväma, medan mjukare modeller kan hämma rörelsen.

Andra Faktorer Att Tänka På

När du väljer en madrass är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer för att få den bästa möjliga sömnupplevelsen. Här är några andra faktorer som kan påverka valet av madrass.

 • Partnerens preferenser: Om du delar din säng med en partner är det viktigt att ta hänsyn till båda personernas behov och preferenser. Det kan vara värt att överväga en delad madrass om ni har helt olika kroppstyper eller positionspreferenser.
 • Temperaturneutralitet: Överhettning kan störa din sömnkvalitet. Mjukare madrasser har oftast material som fångar upp värme, t.ex. minnesskum, medan fasta madrasser med minimal sänkning tillåter mer luftcirkulation runt kroppen och sover därför oftast svalare.
 • Hållbarhet: Mjukare madrasser slits i allmänhet snabbare än fastare alternativ. Tjocka, mjuka komfortskikt kan sjunka ihop eller utveckla bestående intryckningar tidigare, vilket kan minska stödet och leda till obehag.
 • Pris: Fastare sängar med tunnare komfortlager tenderar att kosta mindre eftersom de kräver mindre material för tillverkning. Andra faktorer, som användningen av specialkomponenter eller unika konstruktioner, kan dock också påverka priset.
 • Madrassens vikt: Tyngre madrasser kan vara svårare att ställa upp eller flytta. Mjukare modeller, särskilt de som använder latex eller spolskikt, kan vara tjockare och tyngre.
 • Luktpotential: Nya madrasser av syntetiskt material kan ha en stark kemisk lukt som försvinner efter några dagar. Detta beror på avgasning, då nytillverkade madrasser avger flyktiga organiska föreningar (VOC). Mjukare madrasser med skum kan ha en starkare lukt eftersom dessa material är mer mottagliga för avgasning.

Vad Avgör Hur Fast En Madrass Är?

Madrassens typ och konstruktion spelar en stor roll när det gäller fastheten på sovytan. Här är en närmare titt på de fyra vanligaste typerna av madrasser.

Resårmadrass: Resårmadrasser använder sig av en spolstödskärna tillverkad av stål. Dessa madrasser anses vara studsiga, andningsbara och stödjande. De är generellt fastare än madrasser med tjockare komfortlager eftersom de inte har mycket mjukt material.

Kombimadrass: Kombimadrasser kombinerar spiralstödskärnan av en innerspring med de tjockare komfortlagren hos en skum- eller latexmodell. Dessa sängar ger vanligtvis en slitstark och responsiv yta samtidigt som de också ger en kontur för att avlasta trycket. Hybridmadrasser finns i ett stort antal olika fasthetsalternativ, så de flesta köpare bör kunna hitta en modell i sitt önskade intervall.

Skummadrass: Skummadrasser består av polyskum, minnesskum och/eller latex. De tenderar att anpassa sig nära till kroppen och ger riklig tryckavlastning. Allskummodeller är ofta mjukare än andra madrasser, men det finns även exceptionellt fasta alternativ.

Latexmadrass: Latex är ett responsivt material som sprider ut kraften från den sovande kroppen över ett större område, vilket lindrar trycket samtidigt som det begränsar nedsänkningen. Sängar av latex är också kända för sin exceptionella hållbarhet. Fastheten varierar mycket mellan olika modeller, men Talalay-latex är vanligtvis mjukare än Dunlop-latex.

Det är viktigt att notera att det finns variationer inom varje typ av madrass, vilket kan leda till skillnader i fasthet. Oavsett typ är det viktigt att välja en madrass som ger rätt blandning av stöd och komfort, baserat på individuella behov och preferenser.

Är Fasthet Samma Sak Som Stöd?

Fasthet och stöd är två viktiga aspekter när det gäller att välja rätt madrass. Fasthet beskriver hur mjuk eller hård madrassen känns när du ligger på den. Detta beror på tjockleken och styvheten hos de olika skikten i madrassen. En mjuk madrass har en tendens att sjunka ihop mer när du ligger på den, medan en fast madrass har mindre nedsänkning.

Stöd, å andra sidan, handlar om huruvida madrassen hjälper till att bibehålla en korrekt ryggradsupprättning när du sover. Detta beror på kärnan i madrassen, som är den huvudsakliga stödjande delen. En bra madrass med rätt stöd hjälper till att hålla ryggraden i en neutralt läge och minskar tryckpunkterna på kroppen.

Fasthet och stöd är nära besläktade, men de är inte samma sak. Fastheten är främst ansvarig för hur bekväm madrassen känns, medan kärnan är mer ansvarig för stödet. Det är dock viktigt att notera att fasthet och stöd kan påverka varandra. Till exempel kan en för mjuk madrass ge för mycket nedsänkning, vilket kan leda till att ryggraden hamnar i en obalanserad position och orsaka tryck på vissa delar av kroppen. Å andra sidan kan en alltför fast madrass hindra kroppen från att sjunka ner på ett sätt som ger stöd för kroppens naturliga kurvor.

Så för att få en god natts sömn och undvika obehag är det viktigt att hitta en madrass som både är bekväm och ger tillräckligt med stöd. Detta innebär att du måste hitta en balans mellan fasthet och stöd som passar din kropp och sovvanor.