• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Guide
  • »
  • Vikt På Tyngdtäcket – Allt Du Behöver Veta

Vikt På Tyngdtäcket – Allt Du Behöver Veta

Skriven Av Stina Johansson  | Uppdaterad: 22 maj 2024

Tyngdtäcken blir alltmer populära bland personer som kämpar mot sömnlöshet eller ångest under natten. För att vara effektiv måste ett tyngdtäcke ge tillräckligt tryck för att ha en lugnande effekt, utan att ge så mycket tryck att användaren känner sig instängd eller obekväm. Vi kommer att undersöka de viktigaste övervägandena när du väljer vikt för din tyngdtäcke.

Vad Är Ett Tyngdtäcke?

Ett tyngdtäcke är en speciell typ av täcke som används för att öka trycket på kroppen när man sover. Den innehåller små kulor eller pellets som är jämnt fördelade i en mjuk vaddering, och vikten av täcket kan variera från 3-15 kg. Tyngdtäcken är vanligtvis tillverkade av material som bomull eller polyester, och många täcken har ett avtagbart överdrag som gör det enklare att tvätta.

Tyngdtäcken sägs fungera genom att öka trycket på kroppen, vilket i sin tur kan hjälpa användaren att slappna av och sova bättre. Denna teknik kallas "djuptrycksstimulering" och anses ha positiva effekter på det autonoma nervsystemet, särskilt på det parasympatiska nervsystemet som hjälper till att sänka hjärtfrekvensen och andningsfrekvensen och främja avslappning.

Det finns flera olika typer av tyngdtäcken att välja mellan, och de kan variera i storlek, vikt, material och utformning. De flesta tyngdtäcken är utformade för att användas av vuxna, men det finns också tyngdtäcken för barn som är mindre och lättare. Vissa tillverkare erbjuder också anpassade tyngdtäcken som kan skräddarsys efter användarens behov och preferenser.

Hur Tung Ska Ett Tyngdtäcke Vara?

Ett tyngdtäcke bör vanligtvis väga ungefär 10 % av din egen kroppsvikt. Det är viktigt att hitta en vikt som känns bekväm och trygg att sova under. Det kan ta lite experimenterande med olika vikter för att hitta den rätta. Det är också viktigt att notera att tyngdtäcken kanske inte är lämpliga för personer som känner sig instängda eller trångbodda under tyngdtäcken.

tyngdtäcke vikt

Vikttäcke - Vikttabell

Rekommenderade vikter för ett tyngdtäcke kan variera mellan 5 % och 12 % av kroppsvikten, men de flesta föredrar ett tyngdtäcke som väger ungefär 10 % av kroppsvikten. Oavsett vikt ska ett korrekt täcke ge möjlighet till komfort och rörelse.

KroppsviktVikt På Tyngdtäcke
11.3-27.2 kg0.9-2.7 kg
15.9-38.1 kg1.4-3.6 kg
22.7-54.4 kg2.3-5.4 kg
27.2-65.3 kg2.7-6.4 kg
34.0-81.6 kg3.2-8.2 kg
38.6-88.0 kg3.6-8.6 kg
45.4-108.9 kg4.5-10.9 kg
49.9-119.7 kg5.0-11.8 kg
56.8-136.1 kg5.4-13.6 kg
68.0-163.3 kg6.8-16.4 kg

Rekommendationerna för varje viktintervall är baserade på användarnas allmänna åsikter och preferenser. Personer bör inte tolka dessa uppskattningar som en exakt vetenskap, eftersom det som känns rätt för en person kanske inte känns rätt för en annan. Du kan också upptäcka att tyngdtäckets material och fyllning spelar roll för hur bekväm den känns och hur varmt den sover.

Vikt På Tyngdtäcken För Barn

När det gäller att välja ett tyngdtäcke för barn är det viktigt att vara försiktig med "10%-regeln". Det är bäst att fråga en läkare för att ta reda på vilken vikt som är lämplig för ditt barn, och du kanske vill välja ett täcke som ligger i det lägre viktintervallet. Även om tyngdtäcken är populära bland barn har vissa av deras fördelar ifrågasatts. En studie visade att även om barnen tyckte om tyngdtäcken och kände sig bekväma hjälpte de inte att lösa allvarliga sömnproblem hos barn med autismspektrumstörning.

Risker Vid Användning Av Tyngdtäcke

Tyngdtäcken är täcken som är designade för att ge en jämn fördelning av vikt och tryck över kroppen. De kan hjälpa vissa människor att slappna av och känna sig bekväma när de sover, men det är viktigt att notera att de kan vara farliga för andra. Om du har andningssvårigheter eller någon sjukdom som påverkar din andning, kan ett tyngdtäcke göra det svårare för dig att andas.

Detta är särskilt viktigt att vara medveten om eftersom andningsbesvär kan påverka sömnkvaliteten negativt. Det är också möjligt att ett tyngdtäcke kan kännas trångt och orsaka klaustrofobi, vilket kan förvärra sömnproblem. Det är därför viktigt att prata med din läkare innan du använder ett tyngdtäcke om du har några medicinska tillstånd, inklusive lågt blodtryck, typ 2-diabetes, obstruktiv sömnapné eller andra andningsproblem.

Din läkare kan hjälpa dig att avgöra om ett tyngdtäcke är en säker och lämplig behandling för dina sömnproblem.