Vilket Håll Ska Man Sova Åt?

Skriven Av Ulrika Hinnenberg  | Uppdaterad: 22 maj 2024

Gamla sedvänjor och modern forskning verkar samstämma: Söder är den ultimata sovriktningen för din säng. Detta urgamla koncept härstammar från Vastu Shastra, en antik indisk vetenskap om arkitektur, där människans huvud pekar mot söder och fötterna mot norr under sömn.

Varför Är Söder Det Bästa Vädersträcket Att Förhålla Sig Till?

Studier tyder på att djur som nötkreatur och hjortar naturligt orienterar sina kroppar mot norr och söder när de äter eller vilar. Fascinerande nog har tidig forskning indikerat att blodtrycket minskar och sömnkvaliteten förbättras när vi ändrar vår sovriktning till att peka mot söder.

En möjlig förklaring? Jordens elektromagnetiska fält. Vastu Shastra och viss forskning talar för denna teori. Enligt Vastu Shastra betraktas byggnader som levande organismer som kan anpassas i enlighet med universums energi. Denna antika lära, som är djupt rotad i hinduisk mytologi och övertygelser, hävdar att människokroppen också har sin egen ”nordpol” och ”sydpol”, likt planeten vi bor på.

När du sover med huvudet pekandes mot söder harmonierar din kropp, enligt Vastu Shastra, sin magnetiska energi med jordens. Ditt ”huvud” eller ”nordpol” riktas mot jordens sydpol, vilket skapar en attraktion mellan motsatta poler. Att sova i andra riktningar resulterar i motsatta poler som möts, vilket enligt teorin kan leda till huvudvärk och högt blodtryck.

Även om det inte finns tydliga bevis som kopplar huvudvärk till sovriktning, antyder forskning att sova med huvudet mot söder kan minska risken för högt blodtryck. I en studie, där individer som sov i öst-västlig riktning jämfördes med de som sov i nord-sydlig riktning, uppvisade de senare minskat blodtryck, förbättrad sömnkvalitet och längre sömnperioder över en tremånadersperiod. Resultaten pekade mot slutsatsen att sömn i linje med jordens elektromagnetiska fält kan förbättra sömnkvaliteten.

En ny studie har även observerat förändringar i deltagarnas hjärnvågor när de utsattes för manipulerade elektromagnetiska fält. Detta ger vid handen att vi kanske är mer påverkade av jordens magnetiska energi än vad vi tidigare trott. Dock har tidigare studier, där människor utsattes för magnetfält under sömnen, inte funnit några betydande effekter på sömnkvaliteten. Därför krävs ytterligare forskning på området.

Vårt tips? Varför inte prova att placera din säng i en söderriktad position och se om du märker någon skillnad i din sömnkvalitet. Kom ihåg, sömn är en individuell upplevelse och det som fungerar för en person kanske inte fungerar för alla.

Kan andra sömnriktningar vara skadliga?

Vastu shastra, en urgammal visdom från Indien, råder oss att undvika att placera huvudet mot norr under sömnen. Detta, menar man, kan leda till ökad spänning, potentiellt resulterande i huvudvärk och andra hälsorelaterade komplikationer. Det rekommenderas att du sover med huvudet riktat mot söder, vilket skapar en allians med jordens elektromagnetiska kraft. Idealiskt bör även hela ditt sovrum ha en sydlig inriktning.

Vissa studier har indikerat att individer som sover i en nord-sydlig position tenderar att ta längre tid att nå REM-sömn (rapid eye movement) – en vital sömnfas för kognitiv funktion, emotionellt välmående och allmänna hälsotillståndet. De som sover i en öst-västlig position har i dessa studier visat sig nå REM-sömnen snabbare. Emellertid, andra forskningsresultat visar att individer som sover i öst-västlig riktning tenderar att få mindre sömn totalt sett. Medan forskningen fortfarande pågår, kan dessa upptäckter för tillfället anses uppväga varandra.

Flertalet andra principer från Traditionell medicin för att främja god sömn

Din sömnriktning är bara ett element av de många österländska principerna som syftar till att förbättra sömnen. Förutom vastu shastra finns även andra metoder som feng shui, som fokuserar på att främja positiv energi, eller chi, genom strategisk placering och orientering av objekt i ditt hem. Genom att till exempel byta ut ett skrivbord mot en mysig soffa kan du förbättra ditt kärleksliv, eller genom att positionera sängen mot väggen förbättras flödet av chi.

Trots vissa skillnader mellan feng shui och vastu shastra, ligger fokus för båda dessa metoder på att balansera energi och vikten av att skapa ett utrymme som främjar hälsa och välbefinnande.

Om du är nyfiken på andra sätt att förbättra din sömn och inredningen av ditt sovrum, kanske du vill överväga fler rekommendationer från både feng shui och vastu shastra.

Placera din säng för harmoni

Enligt feng shui bör du positionera din säng mot en vägg, helst mot väggen som är direkt motsatt din sovrumsdörr, men inte under några fönster. På så sätt kan du tydligt se dörren utan att vara direkt i linje med den, vilket skapar en känsla av kontroll och myndighet, kallat ”kommandoposition”.

Om sängen inte passar mot motsatta väggen kan du placera en spegel i rummet så att du kan se dörren och behålla din känsla av kontroll. Dessutom bör du undvika att ha fötterna pekande mot dörren, en otursam position kallad ”kistposition” inom feng shui, eftersom den liknar hur man traditionellt transporterar en kropp ut från rummet.

Eliminera röran och elektronik

Enligt feng shui kan röra störa ditt chi. Genom att rensa upp kan du skapa utrymme för positiv energi. Forskning visar även att vi upplever ökat emotionellt välbefinnande när vi ser mer utrymme mellan objekt.

Liksom i vastu shastra, uttrycker många utövare av feng shui oro över effekterna av elektromagnetiska fält och förespråkar därför att hålla sovrummet fritt från elektronik. Att hålla elektroniken utanför sovrummet är också en grundläggande princip för god sömnhygien, en rad beteenden utformade för att främja bättre sömn.

Uppmuntra positiv energi med din sovrumsdesign

Enligt feng shui kan objekt som gardiner, konstverk och växter omvandla negativ energi, eller ”sha chi”, till positiv chi. Växter kan särskilt bidra till en lugnande energi i ditt sovrum och hjälpa till att lindra stress.

För par som delar sovrum kan det vara en god idé att ta bort objekt som inte är kopplade till deras förhållande, såsom arbetsdatorer eller skrivbord. Dessutom kan de överväga att justera placeringen av vissa objekt för att kanalisera all positiv chi till att stärka deras relation.”