Varför Pratar Vi i Sömnen?

Skriven Av Ulrika Hinnenberg  | Uppdaterad: 25 jul 2024

Att prata i sömnen, även känd som somniloquy inom medicinska kretsar, är en form av sömnstörning som kännetecknas av det ofrivilliga talet under sömnen. Från långa dialoger till meningslösa ljud, viskningar eller mumlande – denna störning visar upp en mängd olika uttryck. Men innan du blir alltför orolig, låt oss lätta på ditt sinne. För de flesta är detta ett tillfälligt tillstånd som uppstår sällan.

Sömnsnack betraktas som ett av de mest prevalenta ovanliga beteendena under sömnen, med många människor som upplever det minst en gång under sitt liv. Trots att forskning har kastat ljus på dess symptom och effekter, förblir de exakta orsakerna och behandlingsmetoderna för detta tillstånd stora mysterier.

Vad innebär det att prata i sömnen?

Sömnsnack är en form av parasomni, det vill säga en grupp av abnorma beteenden som uppstår under sömnen. Det unika med sömnsnack är att det kan ske under alla faser av sömnen, oavsett om det är REM (Rapid Eye Movement) eller icke-REM.

Det är viktigt att skilja sömnsnack från andra sömnrelaterade fenomen, såsom katatreni (en sömnrelaterad andningsstörning som leder till högljudda stönanden) och REM-sömnbeteendestörning (RBD), där individen fysiskt agerar ut sina drömmar.

Prata i Sömnen – Hur man känner igen det?

Det mest utmärkande tecknet på prat under sömnen är tal under sömnen utan medvetenhet. Innehållet kan vara oförståeligt eller likna vanligt konversationsspråk.

En lingvistisk studie visade att nästan hälften av det tal som observerades var obegripligt. I dessa fall visade sömnsnack sig ofta som mumlande, tyst tal eller dämpade ljud till följd av att talaren var begravd i kuddar eller filtar.

Å andra sidan, det sömnsnack som var förståeligt följde ofta vanliga grammatiska normer och innehöll pauser, vilket liknade konversationer. Många gånger fylldes dessa uttryck med negativa ord, utrop och svordomar, vilket tyder på att sömnsnack kan spegla konfliktfyllda dialoger i hjärnan under sömnen.

Oavsett det avslöjande eller obekväma innehållet, kommer det som en lättnad att de flesta människor inte är medvetna om deras sömnsnack och oftast inte kommer ihåg det när de vaknar.

Episoder av sömnsnack är vanligtvis korta, sällan involverar långa konversationer, och kan bestå av bara några få ord eller meningar.

Det är osäkert om det tal som uttrycks under sömnsnack direkt relaterar till individens liv, aktuella händelser eller tidigare konversationer. Men vissa studier antyder att det kan vara kopplat till drömmar.

Hur vanligt är det att prata i sömnen?

Forskning visar att upp till 66% av alla människor har upplevt sömnsnack, vilket gör det till en av de vanligaste parasomnierna. Men det bör noteras att endast cirka 17% av deltagarna rapporterade episoder av sömnsnack under de senaste tre månaderna. Sömnsnack är mer utbrett bland barn och förekommer lika ofta hos både kvinnor och män.

På grund av det faktum att individerna själva sällan är medvetna om dessa episoder, kan rapporter om sömnsnack främst komma från familjemedlemmar eller partners som delar säng. Detta kan leda till viss osäkerhet kring de faktiska siffrorna över sömnsnackens förekomst.

Varför pratar folk i sömnen?

Orsakerna till varför vi pratar i sömnen är fortfarande lite av en gåta för forskare. Bevis antyder dock att det kan finnas en genetisk länk, och vissa studier har visat att sömnprat kan förekomma inom samma familj.

Forskning på tvillingar har pekat på att sömnprat, tillsammans med sömngång, tandgnissling och mardrömmar, tenderar att förekomma mer frekvent hos både barn och vuxna, vilket alla kan ha en genetisk koppling. Mer forskning behövs dock för att fullständigt utforska dessa potentiella kopplingar.

Det finns också studier som pekar på att sömnprat kan förekomma oftare hos individer som lider av psykisk ohälsa**1**. Särskilt individer som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) verkar vara mer benägna att prata i sömnen. Det bör dock betonas att de flesta fall av sömnprat inte är kopplade till psykisk sjukdom.

Hur kan du sluta prata i sömnen?

Eftersom orsakerna till sömnprat inte är helt förstådda är det en brist på solida metoder för att helt stoppa detta fenomen. I de flesta fall är behandling av sömnprat inte nödvändigt på grund av dess sällsynta förekomst och minimala negativa konsekvenser.

Om du ändå är angelägen om att försöka minska eller eliminera episoder av sömnprat, kan det vara värt att börja med att fokusera på sömnhygien. Sömnstörningar, som inkluderar parasomnier som sömnprat, anses uppstå när normala sömnmönster störs. Därför kan strategier som främjar konsistent och stabil sömn hjälpa till att förebygga parasomnier.

Sömnhygien handlar om både din sovmiljö och de vanor som kan påverka din sömn. Att förbättra din sömnhygien kan hjälpa till att eliminera potentiella orsaker till sömnstörningar och skapa rutiner som stöder en mer kvalitativ sömn.

Här är några universella tips för att förbättra din sömnhygien:

  • Upprätthåll en konsekvent sömnrutin varje dag, inklusive helger.
  • Undvik koffein och andra stimulantia senare på dagen.
  • Tillåt dig själv tid att varva ner innan sänggåendet genom att dimma belysningen och sätta undan elektroniska apparater minst 30 minuter innan du ska sova.
  • Exponera dig för dagsljus regelbundet och gör plats för fysisk aktivitet under dagen.
  • Skapa en lugnande sovmiljö med minimal ljus- eller ljudförorening.
  • Skapa en komfortabel sovplats med de bästa madrasserna, kuddarna och sängkläderna som passar dina behov.

Om du eller någon du känner har problem med sömnprat, lider av andra sömnproblem, eller känner sig överdrivet trött under dagen, bör du rådfråga en läkare. De kan hjälpa till att identifiera eventuella underliggande problem och rekommendera den mest lämpliga behandlingen.