Feberdrömmar: Allt Du Behöver Veta

Skriven Av Tony Swärd  | Uppdaterad: 18 jun 2024

Vad Är Feber**?**

Feber är ett av kroppens många försvarssätt vid en infektion eller sjukdom och signalerar ofta en inre inflammation. Det vanliga är att människors kroppstemperatur ligger omkring 37 grader Celsius, men denna kan variera något mellan olika individer. Om kroppstemperaturen överstiger 38 grader Celsius (mätt oralt) hos en vuxen, brukar detta betraktas som feber.

Vid feber kan du uppleva en rad olika symptom. Dessa inkluderar exempelvis:

 • Känsla av kyla eller frossa
 • Kraftiga skakningar och tandgnisslan, så kallade rigor
 • Känsla av svaghet
 • Ökad kroppsvärme
 • Ökad svettproduktion
 • Huvudvärk
 • Andningsbesvär, såsom hosta eller andfåddhet
 • Feberdrömmar eller hallucinationer

Vad är feberdrömmar?

Feberdrömmar är intensiva och ofta märkliga drömmar som kan upplevas när man har feber. Dessa drömmar uppstår på samma sätt som andra drömmar, men kan vara mer bisarra och obehagliga. De mest livfulla drömmarna tenderar att inträffa under REM-sömnen (Rapid Eye Movement).

Drömmar har visat sig ha en roll i hur vi bearbetar känslor och stärker vårt minne. I en studie av 299 drömmar visade det sig att hälften av drömmarna innehöll något moment som relaterade till en upplevelse från den föregående dagen. Feberdrömmar kan därför ibland inkludera känslor av värme och sjukdom.

Vad leder till feberdrömmar?

Den exakta orsaken till feberdrömmar är ännu okänd. Det spekuleras dock att en ”överhettad” hjärna kan påverka vårt sätt att bearbeta information och därigenom göra feberdrömmar mer absurda än vanliga drömmar. Febern kan även rubba REM-sömnen, vilket kan bidra till ovanliga drömmar.

Hur skiljer sig feberdrömmar från vanliga drömmar?

Feberdrömmar är oftast mer intensiva och ovanliga än normala drömmar. De tenderar även att kännas mer negativa och involverar sällan positiva känslor.

Feberdrömmar kan ha särskilda kännetecken, som:

 • Rumslig förvrängning: Drömmar om rörande väggar, smältande objekt och utrymmen som förändras i storlek.
 • Hot och fara: Drömmar om hot från olika källor, som hundar, insekter, terrorister och stenar.
 • Sjukdom: Drömmar om olika typer av sjukdomar, exempelvis andningsbesvär, smärta och yrsel.

Har feberdrömmar en särskild betydelse?

Feberdrömmar har ingen fastställd betydelse, men de speglar ofta personens aktuella situation. Till exempel kan feberdrömmar ofta handla om hälsorelaterade ämnen och inkludera upplevelser av kroppstemperatur mer än vanliga drömmar.