• Home
  • »
  • Blog
  • »
  • Guide
  • »
  • Varför Drömmer Du Om Att Tänderna Faller Ut & Vad Betyder Det?

Varför Drömmer Du Om Att Tänderna Faller Ut & Vad Betyder Det?

Skriven Av Ulrika Hinnenberg  | Uppdaterad: 18 jun 2024

Drömmer du om att dina tänder faller ut och känner dig rädd för vad det kan betyda för din hälsa eller sömnkvalitet? Lugn, det är ganska troligt att dessa drömmar inte indikerar något allvarligt.

Faktum är att drömmar om tappade tänder eller tandtrauma är överraskande vanliga. Dessa drömmar har förekommit och tolkats på många olika sätt genom historien och i olika kulturer och religioner. Men mestadels har dessa tolkningar präglats mer av vidskepelse än av vetenskap.

Varför drömmer vi om att förlora våra tänder?

Människor har försökt att förstå drömmarnas betydelse ända sedan vi lärde oss att drömma. Från de forntida skribenterna av judiska texter till de gamla egyptierna och grekiska filosoferna, drömmar betraktades oftast som ett sätt att koppla upp sig mot det gudomliga. Det var inte ovanligt att drömmar om att förlora tänderna tolkades som profetior om allt från att betala skulder till att förlora någon vi håller kär.

Dessa tolkningar har, genom historien, inneburit teman av förlust och död. Psykoanalytiker som Sigmund Freud och Carl Jung trodde att drömmar var symboler med djup psykologisk betydelse. De såg drömmar om förlorade tänder som symboler för undermedvetna sexuella behov och rädslor, även om Freud också erkände att de kunde vara relaterade till tandstimulering.

Men, något som förvirrat forskare på senare tid är att drömmar om tappade tänder inte stämmer in på ”kontinuitetshypotesen” för drömmar. Den här hypotesen hävdar att drömmarnas innehåll återspeglar våra tankar och upplevelser när vi är vakna. Att drömma om att förlora tänderna är ofta skrämmande, men det är ingen upplevelse de flesta av oss upplever i vaket tillstånd.

För närvarande grundas många tolkningar av tanddrömmar på gamla vidskepelser som har överlevt till vår tid. Även om vetenskapen inte har bekräftat dessa idéer, kan de ändå oroa oss om vi drömmer om att förlora våra tänder.

Finns det vetenskapliga förklaringar till drömmar om att förlora tänderna?

Tyvärr har inte många forskare ägnat sig åt att studera drömmar om förlorade tänder direkt. Men för att svara på bristen på empiriska bevis, har två forskare vid Ben-Gurion University of the Negev i Israel, Rozen och Soffer-Dubek, utfört forskning för att bättre förstå sambandet mellan tanddrömmar, psykologisk stress, tandirritation och sömnkvalitet.

Deras studie visade att tanddrömmar korrelerade med tandspänning, men inte med tandgnissling**1. Detta tyder på att tanddrömmar kan vara relaterade till tandirritation under sömnen, och är unikt kopplade till detta på ett sätt som andra drömmar inte är.

Dessutom fann en tidigare studie att studenter som drömde om att förlora tänderna rapporterade högre nivåer av depression, ångest, känsla av hjälplöshet och kontrollförlust.

Mer generellt stödjer denna forskning teorin att viss somatosensorisk stimulering (dvs. fysisk stimulering av kroppen och sinnena under sömnen) påverkar dröminnehåll. Så, det verkar som att det finns en sannolik vetenskaplig koppling mellan tandirritation och drömmar om tappade tänder.

Tänk på det nästa gång du drömmer om att förlora dina tänder. Det kan bara vara ett tecken på att du behöver investera i en bättre kudde, en mer komfortabel madrass, eller kanske till och med ett besök till tandläkaren!