Dregla När Man Sover: Anledningar & Tips

Skriven Av Tony Swärd  | Uppdaterad: 18 jun 2024

I många fall är det helt normalt att dregla under sömnen. Salivproduktionen varierar under dygnet, vanligtvis mer under dagen och mindre under natten, men den fortsätter trots allt medan vi sover. Saliv har en vital roll att spela för att hålla munnen och svalget fuktade, vilket är nödvändigt för en god hälsa. Därför, att producera saliv under sömnen gör det möjligt för oss att dregla.

Men, det finns en hake. Även om dreglande under sömnen ofta är normalt, kan det ibland orsaka problem. Excessivt dreglande kan t.ex. leda till frätskador runt läppar och mun, dålig andedräkt, uttorkning och till och med förnedring.

Vilka faktorer kan orsaka ökat dreglande under sömnen?

Dreglande uppstår när vi producerar för mycket saliv, har svårigheter att hålla saliven i munnen, eller svårt att svälja. Detta tillstånd kallas för sialorré eller hypersalivation. Vissa faktorer kan göra att vi dreglar mer än vanligt under sömnen.

Din Sovposition

Din sovposition kan påverka mängden dregel du vaknar upp med på kudden. När du sover på ryggen tenderar gravitationen att hålla överflödigt saliv i munnen eller driva det nedåt till halsen. Men för de som sover på sidan eller på magen är det troligare att gravitationen drar salivet ut på kudden, vilket leder till dreglande.

Infektioner och Allergier

Om du lider av förkylning, halsfluss eller säsongsbundna allergier kan dessa tillstånd inflammera dina bihålor och blockera dina luftvägar, vilket kan leda till att du börjar andas genom munnen och dreglar mer än vanligt. Andra infektioner, som mononukleos, tonsillit och bihåleinflammationer, kan också orsaka ökat dreglande.

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

GERD är mest känt för att orsaka halsbränna, men det kan också leda till ökat dreglande och svårigheter att svälja. Detta beror på att personer med GERD ofta känner att de har en klump i halsen, vilket kan leda till ökat dreglande.

Obstruktiv Sömnapné (OSA)

OSA är en sömnstörning som orsakar tillfälliga andningsuppehåll under sömnen. Denna störning kan ofta leda till munandning, vilket kan öka chansen för dreglande eftersom dregel lättare kan rinna ut när munnen är öppen.

Bruxism

Bruxism, eller tandgnissling under sömnen, har ofta associerats med dreglande. Detta kan vara ett resultat av den koppling bruxism har till munandning, eftersom saliv är mer benägna att lämna munnen när en person håller munnen öppen under sömnen.

Biverkningar av Läkemedel

Vissa mediciner, inklusive vissa antibiotika, antipsykotiska läkemedel och mediciner som används för att behandla Alzheimers, kan orsaka ökad salivering och dreglande som en biverkning.

Underliggande Medicinska Tillstånd

Svårigheter att svälja och överdriven dreglande är vanliga vid neurodegenerativa sjukdomar. Till exempel upplever cirka 70% av alla med Parkinsons sjukdom och upp till 80% av alla med cerebral pares överdriven salivering.

Sammantaget är det normalt att dregla under sömnen, men om du har märkt en ökning i ditt dreglande kan det vara värt att kolla upp. Din sömn är viktig, och vi är här för att hjälpa dig att göra det mesta av den. Om du har några ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.

Hur Du Slutar Dregla i Sömnen

Förändra kost och levnadsvanor

Vad du äter och dricker kan ha stor inverkan på dina spottkörtlar. Om du dricker mycket alkohol, röker eller har en kost som är hög i socker och fett kan detta leda till ökad salivproduktion. Genom att ändra dessa vanor kan du minska dreglingen. Dessutom kan en bra hydrering minska behovet av att svälja och därmed minska dreglandet. Drick minst åtta glas vatten om dagen för att hålla kroppen väl hydrerad.

Sov med huvudet högt

Om du sover med huvudet höjt kan detta förhindra dregling. Detta kan uppnås genom att använda extra kuddar eller genom att höja huvudänden på sängen. Höjden gör det svårare för saliven att rinna ut ur munnen när du sover.

Behandla förkylning och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar, som förkylning och influensa, kan öka salivproduktionen och leda till ökat dreglande. Om du ofta är förkyld kan det vara värt att prata med din läkare om förebyggande åtgärder och behandlingar.

Övningar för ansiktsmusklerna

Enligt några studier kan övningar för ansiktsmusklerna minska dreglandet. Dessa övningar inkluderar att rulla tungan, pressa läpparna, blåsa kinderna och liknande aktiviteter som kan stärka musklerna och hjälpa dig att svälja saliv mer effektivt.

Slutligen, kom ihåg att dreglande i sömnen är ganska normalt och ofta inte något att oroa sig över. Men om du märker att ditt dreglande stör din sömn eller om du känner dig obekväm, bör du tala med en vårdgivare för att hitta en lösning som passar just dig.